Werken & studeren

Postgraduaten en bij-en nascholingen

Heb je al een diploma hoger onderwijs en wil je je verder specialiseren of bijscholen, dan is EHB+ Centrum voor Permanente Vorming van de Erasmushogeschool Brussel met het aanbod van postgraduaten en bij-en nascholingen misschien iets voor jou?

Werktrajecten

Heb je een deeltijdse of voltijdse job, maar wil je graag een diploma hoger onderwijs aan je cv toevoegen? De Erasmushogeschool Brussel (EhB) heeft voor verschillende professionele en academische opleidingen een traject uitgewerkt dat de combinatie werk en studie mogelijk maakt.

De EhB biedt twee vormen van werktrajecten aan:

  • Werktrajecten die inhoudelijk identiek zijn aan het programma van de dagopleiding. Je doorloopt dus hetzelfde programma van 180 studiepunten.
  • Werktrajecten voor studenten met een diploma hoger onderwijs, relevante ervaring of andere kwalificaties binnen het gekozen studiedomein. Of je de opleiding kunt starten, wordt beslist op basis van een vrijstellingsdossier dat je indient met je Eerder Verworven Competenties (EVC) of Eerder Verworven Kwalificaties (EVK). Naargelang je vooropleiding en ervaring kun je het verkorte programma in een of meerdere jaren doorlopen. Je einddiploma is uiteraard identiek aan dat van de dagopleiding.

Bij beide vormen wordt het aantal contacturen beperkt tot een minimum, zodat de combinatie met een job haalbaar is. Afhankelijk van de opleiding die je kiest, vinden de lessen plaats op zaterdag of tijdens de avond. Bij een aantal opleidingen worden de lessen gebundeld in één werkdag per week of in twee halve dagen. Meer informatie over de contacturen krijg je bij het departement dat de opleiding aanbiedt.

Het spreekt voor zich dat je naast het bijwonen van lessen en practica ook aan zelfstudie moet doen. Hierbij kun je rekenen op ons afstandsonderwijs en een uitgebreide coaching. Via het digitaal leerplatform kun je bovendien deelnemen aan oefensessies, zodat je jezelf kunt evalueren.

Beide werktrajecten richten zich tot studenten die door een deeltijdse of voltijdse baan geen dagopleiding kunnen volgen. In uitzonderlijke gevallen kun je ook als werkzoekende een dergelijk traject aanvatten.

Opgelet: voor al deze opleidingen dien je nog over voldoende leerkrediet te beschikken. Lees er meer over op deze pagina.

Onderwijsaanbod werken en studeren

Management, bedrijven en toerisme

Gezondheid en Maatschappij

Studenten Erasmushogeschool Brussel

Milieu, Groen en Stad

Onderwijs

Wetenschap, Technologie & ICT

Naast deze bachelor- en masteropleidingen biedt de Erasmushogeschool Brussel ook heel wat bij- en nascholingen en postgraduaten aan.

Studiegelden

Je betaalt de normale studiegelden. Als werkstudent loont het zeker de moeite om na te gaan of je gebruik kan maken van opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap. Afhankelijk van je loon en gezinssituatie kan je ook rekenen op een studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap. Denk je hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met Stuvo EhB (www.ehb.be/stuvo), de studentenvoorzieningen van de Erasmushogeschool Brussel. Check ook of je een beroep kan doen op educatief verlof of onthaal- en vormingsverlof.

Informeer bij je werkgever of je een deel van je opleiding kan betalen met de kmo-portefeuille van de Vlaamse Overheid (www.kmo-portefeuille.be). Deze maatregel geeft jaarlijks tot 15.000 euro subsidie aan ondernemingen die investeren in opleiding en advies.

Een overzicht van alle mogelijkheden ter ondersteuning van werknemers en werkgevers vind je hier.

Postgraduaten en bij- en nascholingen

Ook de postgraduaten en bij- en nascholingen die de EhB aanbiedt, zijn zo opgebouwd dat je werk en studie optimaal kan combineren. De postgraduaten en bij- en nascholingen van de hogeschool zijn gebundeld in EhB+, Centrum voor permanente vorming van de Erasmushogeschool Brussel.