Departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur

Studeren in het buitenland

Studenten in het buitenland

Kathleen Bosteels, 3 BA Verpleegkunde, een dagje in de ‘Centre Hospitalier Universitaire de Donka’, Guinea-Conakry.  Zoals elke morgen vertrek ik te voet naar het Nationaal Ziekenhuis van Donka. Op de weg roepen de kindjes in hun roze of beige schooluniformen “Fote, fote”, dwz  “de blanke” !

Bachelor Milieuzorg

Bachelor Milieuzorg wordt niet meer ingericht

De bachelor Milieuzorg wordt in het academiejaar 2010-2011 voor de laatste keer ingericht.De studenten die reeds met deze studies begonnen zijn, werken hun studietraject verder af.

 

Referentieverpleegkundige in de Ziekenhuishygiëne (Zorginfectiebeheersing)

Als verpleegkundige weet je dat de zorgsector veel aandacht besteedt aan ziekenhuishygiëne. Infectiepreventie, preventie van kruisinfecties, beheersing van infecties en infectieoverdracht zijn een prioriteit geworden, niet alleen binnen de ziekenhuizen maar ook in de zorgsector. In hun strijd tegen multiresistente bacteriën schakelen ziekhuizen steeds vaker referentieverpleegkundigen in als contactpersonen tussen de verpleegeenheid en het team ziekenhuishygiëne.

Datum: 
12 februari 2014

Bachelor Voedings- en Dieetkunde

De driejarige bachelor Voedings- en Dieetkunde van het departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur leidt je op tot een een veelzijdige professional die adviseert omtrent eetgewoonten en voeding of onderzoek doet naar de ontwikkeling van voedingsproducten.

Bachelor Vroedkunde

De driejarige bachelor Vroedkunde van het departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur leidt je op tot een een veelzijdige professional die vrouwen en hun gezin gedurende de zwangerschap en tijdens en na de bevalling begeleidt en informeert. Als vroedvrouw werk je in een multidisciplinair team samen met de gynaecoloog, de kinderarts en de kinesist.

Bachelor Verpleegkunde

De driejarige bachelor Verpleegkunde van het departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur leidt je op tot een een veelzijdige professional die verantwoordelijkheid kan dragen voor het hele verpleegkundige proces.

Inhoud syndiceren