Departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur

Alternatieve trajecten

Alternatieve trajecten

Met het brevet van verpleger(ster) of het diploma ziekenhuisverpleegkunde of psychiatrische verpleegkunde kun je via studieduurverkorting ook het diploma bachelor Verpleegkunde behalen. Je kunt ook kiezen voor afstandsonderwijs. In dat geval verloopt het contact met je docenten via een elektronisch leerplatform. Je bepaalt zelf of je de lessen bijwoont of niet.

Postgraduaten en bij- en nascholingen

Postgraduaten en bij- en nascholingen

De EhB biedt de volgende bij- en nascholingen aan.

Organisatie opleiding

Een modeltraject bachelor Milieuzorg telt 180 studiepunten en bestaat uit drie deeltrajecten gespreid over drie academiejaren. Elk academiejaar is ingedeeld in twee semesters.

Organisatie opleiding

Een modeltraject bachelor Voedings- en Dieetkunde telt 180 studiepunten en bestaat uit drie deeltrajecten gespreid over drie academiejaren. Elk academiejaar is ingedeeld in twee semesters en opgebouwd rond verschillende modules of topics. Dankzij het semestersysteem kun je als student je leerstof in kleinere pakketten opdelen. Na elk semester volgt een blokperiode en daarna examens.

Organisatie opleiding

Een modeltraject bachelor Vroedkunde telt 180 studiepunten en bestaat uit drie deeltrajecten gespreid over drie academiejaren. Elk academiejaar is ingedeeld in twee semesters en opgebouwd rond verschillende modules of topics.

Toekomstmogelijkheden

Als breed opgeleide en praktisch ingestelde afgestudeerden kan je terecht in een groot aantal uiteenlopende functies.

Het werkveld waarin onze afgestudeerden terechtkomen, is zeer breed: 

Toekomstmogelijkheden

Onmiddellijk aan de slag 

Onze studenten kunnen na hun studies onmiddellijk aan de slag!  Dit mede door het hoge geboortecijfer en het grote aanbod aan ziekenhuizen in het Brusselse.  
Met het diploma van vroedvrouw kan je niet alleen werk vinden in België maar ook in de rest van Europa.  

Studeren in het buitenland

Onze opleiding draagt internationalisering hoog in het vaandel!
Vanaf je tweede deeltraject kan je reeds op buitenlandse stage.
Binnen  Europa  zijn  er  verschillende  mogelijkheden  om  stage  te  lopen  in Slovenië,  Griekenland,  Finland,  Frankrijk,  Italië  en  Denemarken.  De  opleiding heeft  eveneens  samenwerkingsverbanden  met  ziekenhuizen  en  gezondheids-centra in Gambia, Malawi, Marokko en Rwanda.

Wat na je opleiding?

Na je opleiding bachelor in de verpleegkunde kan je aan de slag in zeer verscheiden instellingen en diensten. Je kan er ook voor kiezen je nog verder bekwamen in een aantal werkdomeinen binnen de verpleegkunde, je kan je voorbereiden op een kaderfunctie of je verder verdiepen wetenschappelijke grondslagen in een master opleiding.

Inhoud syndiceren