Departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur

Gezondheid

Stuvo EhB heeft geen eigen studentendokter. Studenten van de Erasmushogeschool kunnen echter wel terecht in het gezondheidscentrum van de Vrije Universiteit Brussel.

Stuvo EhB geeft tips en zet bepaalde projecten op rond preventieve medische gezondheidszorg.

Palliatieve Zorg

Het postgraduaat Palliatieve Zorg is een opleiding voor professionals in de gezondheidszorg die inzicht en vaardigheden willen verwerven in de palliatieve zorg.

Datum: 
11 september 2014

Bachelor na bachelor Zorgmanagement

De banaba (bachelor na bachelor) Zorgmanagement is een opleiding in leidinggeven voor professionals in de gezondheidszorg die op termijn willen doorgroeien naar een functie als hoofdverpleegkundige of leidinggevende. Het gaat hier bijvoorbeeld om ziekenhuizen, bejaardentehuizen, thuiszorg, de psychiatrische sector en RVT’s. Als toekomstig leidinggevende verwerf je in deze banaba voldoende competenties om accuraat te kunnen inspelen op de constante veranderingen in de gezondheidszorg.

Proefdierkunde

In de bij- en nascholing Proefdierkunde verdiep je je in het hoe en waarom van dierproeven en leer je de wettelijke verplichtingen en mogelijke alternatieven kennen. Je maakt ook kennis met methoden om het welzijn van de betrokken dieren te optimaliseren.

De opleiding omvat een aantal hoor- en werkcolleges over de achtergrond, de ethische aspecten en de techniek van de proefdierkunde. Daarnaast komen tijdens het practicum anatomie en chirurgische technieken aan bod.

Datum: 
22 september 2014

Referentieverpleegkundige Diabetes

Diabetes is een chronische ziekte die wereldwijd voorkomt. Volgens de WHO neemt het aantal personen met diabetes toe. Bijgevolg wordt een grote groep zorgverleners geconfronteerd met deze problematiek. In deze bij- en nascholing verwerf je de nodige competenties om binnen je eigen dienst of instelling mee te bouwen aan kwalitatieve diabeteszorg.

De vorming wordt georganiseerd in samenwerking met de diabeteskliniek van het UZ Brussel en het Diabetes Research Centrum van de Vrije Universiteit Brussel.

Datum: 
3 oktober 2014

Opleiding in actie

Lessen verpleegkunde: omgaan met agressie

De uitleg

Bachelor Milieuzorg

Bachelor Milieuzorg wordt niet meer ingericht

De bachelor Milieuzorg wordt in het academiejaar 2010-2011 voor de laatste keer ingericht.De studenten die reeds met deze studies begonnen zijn, werken hun studietraject verder af.

 

Inhoud syndiceren