Studiegelden en -financiering 2013-14


Studiegelden

Om je weg te vinden in de studiegelden, dompel je je best even onder in de verschillende contracten die je kunt afsluiten met de hogeschool.

 • Kom je van het secundair onderwijs, dan schrijf je je ongetwijfeld in via een diplomacontract en volg je het modeltraject. Dit traject is zo opgebouwd dat je op de meest doelmatige en snelste manier je diploma behaalt. Voor een bacheloropleiding bijvoorbeeld, zal dit bestaan uit drie deeltrajecten (of jaren) van 60 studiepunten. Als je een specifieke vooropleiding hebt gevolgd, bepaalde vrijstellingen krijgt of niet voltijds wenst te studeren, wordt dit modeltraject omgevormd naar een geïndividualiseerd traject, precies op jouw maat.
 • Als enkel bepaalde opleidingsonderdelen je interesse wekken, kun je je inschrijven met een creditcontract. Voor elk opleidingsonderdeel dat je succesvol aflegt, krijg je dan een creditbewijs.
 • Wil je enkel examens afleggen over een opleidingsonderdeel, dan kun je je inschrijven met een examencontract. In dit type contract volg je geen lessen en heb je geen recht op begeleiding. Een examencontract kun je niet volgen voor alle opleidingsonderdelen.

Diploma- en creditcontracten

Deze studiegelden gelden voor studenten met een toereikend leerkrediet.

 

Niet-Beurstariefstudent

Bijna-Beurstariefstudent

Beurstariefstudent

Inschrijving tot en met 53 studiepunten

€66,50 vast en

€9,10 per SP

€44,40 vast en

€6,00 per SP

€55/inschrijv.

Inschrijving van minstens 54 en max. 66 SP

€610,60

€407,10

€100/inschrijv.

Inschrijving meer dan 66 SP

€610,60 en

€3,60 per SP boven de 66

€407,10 en

€2,40 per SP boven de 66

 

 Deze studiegelden zijn van toepassing op inschrijvingen voor:

 • de opleidingen in de bachelor- en masterstructuur:
  • bachelors- en masteropleidingen
  • schakelprogramma's
  • voorbereidingsprogramma's
  • specifieke Lerarenopleiding (Koninklijk Conservatorium Brussel)
 • de opleidingen in afbouw:
  • basisopleidingen aan de Erasmushogeschool brussel 

Examencontracten

 

Studiegeld

Examencontract

€ 60,50 vast en

€ 3,60 per SP

Terug

Overige studiegelden

Op de pagina 'overige studiegelden' kun je terecht voor de studiegelden voor:
 • Bijkomende inschrijvingen voor beurstariefstudenten .
 • Studiegelden voor inschrijvingen voor de bachelor-na-bacheloropleidingen.
 • Studiegeld bij de combinatie van een inschrijving onder diploma- of creditcontract met een inschrijving onder examencontract.

De verhoogde studiegelden voor buitenlandse studenten vind je hier terug.

Wijzigen studiecontract

Beslis je tijdens het academiejaar dat je bijvoorbeeld een vak extra wilt volgen of dat je van opleiding wilt veranderen? Dan moet je studiecontract worden gewijzigd. Op de pagina 'wijzigen studiecontract' vind je welke gevolgen dit heeft voor je studiegeld.

Bijkomende kosten

In sommige opleidingen worden bijkomende kosten aangerekend. Hiermee worden de goederen betaald die je als student gebruikt tijdens je opleiding.

Terug


Betalingswijze

Het studiegeld wordt ter plaatse elektronisch vereffend met bancontact (enkel bij het KCB is dit niet mogelijk) ofwel via overschrijving aan de hand van het afgeleverde overschrijvingsformulier bij de inschrijving. Het studiegeld moet betaald worden binnen de vijftien kalenderdagen na inschrijving.

Nadat het studiegeld is betaald, ontvangt de student de nodige attesten inzake:

 • attesten voor het openbaar vervoer
 • attest voor ziekteverzekering
 • studentenkaart

Het recht op kinderbijslag geldt enkel bij een inschrijving vanaf 27 studiepunten.


Studiefinanciering

Aan je inschrijving, ateliergeld, boeken en cursussen, een kot, vervoer, voeding en ontspanning kleeft een stevig prijskaartje. Toch mag dit zeker geen hindernis vormen om te studeren aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB). Er bestaan verschillende mogelijkheden om die financiële belasting beperkt te houden. Bij Stuvo EhB, de studentenvoorzieningen van de EhB, vertellen ze je er graag meer over. De ervaren medewerkers bieden gratis advies over het aanvragen van de studietoelage van de Vlaamse gemeenschap, het jokerkrediet, het verminderd studiegeld, financiële steun, een studielening ...

Meer informatie vind je op de website van Stuvo in de rubriek 'Centen voor studenten'.

Terug


Extra voordelen voor werknemers en werkgevers 

Opleidingscheques
Wil je een opleiding aanvatten, maar werk je al? Dan loont het zeker de moeite om na te gaan of je gebruik kan maken van opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap. Je kan per academiejaar maximaal 250 euro aan opleidingscheques (voor werknemers /werkgevers) gebruiken voor de betaling van het studiegeld van eenzelfde inschrijving. Het bedrag dat je betaalt met opleidingscheques mag uiteraard nooit hoger zijn dan je studiegeld. De EhB aanvaardt de cheques tot twee maanden na je inschrijving.

Betaald educatief verlof
Check of je een beroep kan doen op educatief verlof. Betaald educatief verlof is een recht voor voltijdse en (sommige) deeltijdse werknemers in de privésector. Het laat toe om op het werk afwezig te zijn met behoud van loon, weliswaar geplafonneerd.Ook als je voor een bachelor- of masteropleiding kiest in avond- of weekendonderwijs, kan je hiervoor in aanmerking komen.

Kom je in aanmerking voor betaald educatief verlof? Verwittig dan de studentenadministratie, zodat de nodige documenten kunnen aangemaakt worden. Kort samengevat kunnen werknemers BEV verkrijgen voor •    opleidingen die ingericht worden na 16u of tijdens het weekend en die leiden tot een bachelor- of masterdiploma, ook master-na-masters; •    opleidingen die maximaal éénmaal per week overdag worden, gegeven en die leiden tot een bachelor- of een masterdiploma, (enkel voor werknemers met nacht- en weekendprestaties); •    de Specifieke Lerarenopleiding, die een uitzondering op de regelgeving hierboven kent; Bijkomende voorwaarden: •    inschrijving voor een diploma- of examencontract met het oog op het behalen van een diploma; •    opleiding van minstens 32 contactlesuren per academiejaar volgen.

KMO-portefeuille Informeer bij je werkgever of je een deel van je opleiding kan betalen met de kmo-portefeuille van de Vlaamse Overheid (www.kmo-portefeuille.be). Deze maatregel geeft jaarlijks tot 15.000 euro subsidie aan ondernemingen die investeren in opleiding en advies.


Onthaal- en Vormingsverlof (OVR)
Wanneer je in de openbare sector werkt, kan je Onthaal- en Vormingsverlof aanvragen. De toekenning valt onder de verantwoordelijkheid van elke lijnmanager. Er is niet vastgelegd aan welke criteria de opleidingen moeten voldoen. Vraag meer informatie bij je personeelsdienst.


Tijdskrediet
Tijdskrediet biedt de mogelijkheid aan werknemers in de privé- sector om de loopbaan tijdelijk te onderbreken, mits aan bepaalde anciënniteitsvoorwaarden is voldaan. Dit kan van minimum 3 maanden tot maximum 1 jaar (bij volledige onderbreking).
Naast het algemeen stelsel bestaat er een specifiek ‘tijdskrediet met motief’, van max. 36 maanden, dat je kan opnemen o.a. om een opleiding, die aan bepaalde voorwaarden voldoet, te volgen.
In beide stelsels kan je genieten van een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). http://www.rva.be/
Werknemers met tijdskrediet kunnen onder bepaalde voorwaarden ook een aanmoedigingspremie bij de Vlaamse overheid aanvragen.  http://www.werk.be/online-diensten/aanmoedigingspremies


Loopbaanonderbreking
Via loopbaanonderbreking kan je als werknemer in de openbare sector de arbeidsprestaties onderbreken of verminderen, en zo tijd vrijmaken om te studeren. De volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking is beperkt in duur tot maximaal 60 maanden. Tijdens deze loopbaanonderbreking keert de RVA een onderbrekingsuitkering uit. [W] www.rva.be
Werknemers met loopbaanonderbreking kunnen onder bepaalde voorwaarden ook een aanmoedigingspremie bij de Vlaamse overheid aanvragen. [W] www.werk.be/online-diensten/aanmoedigingspremies,

VDAB-tussenkomsten
Als werknemer of ambtenaar in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je rechtstreekse studiekosten (studiegeld of boeken en cursussen) van erkende opleidingen betalen met opleidingscheques.  Per kalenderjaar kan je maximum € 250 aan opleidingscheques bij de VDAB aanvragen. Je betaalt hiervan slechts de helft.https://www.vdab.be/opleidingscheques/


Ben je nog geen houder van een diploma hoger onderwijs, volg je een opleiding van meer dan één jaar en heb je meer dan € 250 studiekosten per jaar, dan kan je elk kalenderjaar een extra VDAB-tegemoetkoming aanvragen voor •    opleidingen die leiden tot een bachelordiploma; •    de Specifieke Lerarenopleiding.https://www.vdab.be/opleidingscheques/

Als ingeschreven werkzoekende kan je bij de VDAB voor het volgen van welbepaalde hoger onderwijs opleidingen rekenen op een aantal tegemoetkomingen. Ontdek hier de mogelijkheden.


 

Terug