Begeleiding aan de Erasmushogeschool Brussel

Studenten Erasmushogeschool Brussel De Erasmushogeschool Brussel staat altijd klaar om jou te helpen.

Afhankelijk van de vraag of het probleem dat je bezig houdt, staan er in de EhB medewerkers voor je klaar met wie je in alle rust en discretie jouw situatie kunt bespreken.

Trajectbegeleiders en je studieloopbaan

De trajectbegeleiders is je aanspreekpunt als je vragen hebt over:

  • je opleidingsprogramma
  • de samenstelling van een individueel aangepast traject
  • de aanvraag van het statuut “topsport en studie
  • de aanvraag van vrijstellingen

Kortom, de trajectbegeleider helpt je te reflecteren over de meest efficiënte leerroute en zorgt er door zijn vakkundige ondersteuning voor dat je studieloopbaan vlot verloopt.

Studentenbegeleiders voor studievaardigheden of persoonlijke problemen

Je kan bij de studentenbegeleiders terecht voor ondermeer:

Als de problemen te complex zijn, verwijst de studentenbegeleider je door naar de professionele dienstverlening van Stuvo EhB.

Tutoring: medestudenten helpen eerstejaars bij hun studie

Ervaar je problemen met bepaalde vakinhouden en zou je graag van ervaren medestudenten tips krijgen over studievaardigheden en –methodieken? Leer je graag uit eerste hand hoe je de opleiding succesvol kan doorlopen? Met deze en andere vragen kan je terecht bij de departementale tutorcoördinator. Hij brengt je in contact met ervaren medestudenten (tutoren).

Tutoring is een vorm van studiebegeleiding waarbij tweede-, derde-, en/of vierdejaarsstudenten hun kennis en leerervaringen delen met eerstejaarsstudenten. Het grote voordeel van dit project  zijn de informele contacten die je hebt met de hogerejaars. De docenten van de EhB staan altijd klaar om je te helpen maar soms durf je wat meer te vragen aan een medestudent. Bovendien weet de tutor als ervaringsdeskundige nog meer dan de docent wat al of niet belangrijk is bij het verwerken van de leerstof.

Taalbegeleiding Nederlands

De EhB biedt aan al haar studenten de mogelijkheid aan om extra taalbegeleiding voor het Nederlands te krijgen buiten het opleidingsprogramma om.

De ombudsman voor geschillen

Met geschillen in verband met je rechtspositie, het studiecontract of het onderwijs- en examenreglement kun je terecht bij de ombudsman.

Schroom of angst hoef je zeker niet te hebben om je problemen aan te kaarten. Zowel voor docenten als voor begeleiders is het namelijk een prioriteit dat jij je goed voelt aan onze hogeschool en dat je je studieloopbaan met succes doorloopt.

Zie ook