Bachelor Sociaal Werk

Naam volgens hoger onderwijsregister: 
Bachelor in het sociaal werk

Sociaal Werk met afstudeerrichting Sociaal Cultureel Werk, Algemeen Maatschappelijk Werk en Maatschappelijke Advisering

De driejarige bachelor Sociaal Werk leidt je op tot een maatschappelijk assistent. 

In de huidige complexe samenleving vervult de maatschappelijk assistent een belangrijke rol als brug tussen mens en maatschappij. Als maatschappelijk assistent help je individuen en/of groepen bij het oplossen van hun problemen of bij hun verdere ontplooiing.

Studenten Erasmushogeschool BrusselDe Erasmushogeschool Brussel (EhB) stoomt je in drie jaar klaar voor dit soort maatschappelijke taken.

Om je praktijkervaring te geven, loop je al in je eerste jaar stage. Een beroep leer je immers niet alleen op de schoolbanken. De EhB wil dat je zo snel mogelijk een goed beeld krijgt van de sector waarin je gaat werken. Daarnaast hecht de EhB veel belang aan begeleiding. Je leert immers alleen maar wanneer je ook regelmatig reflecteert over waar je mee bezig bent. Daarom werk je zoveel mogelijk in kleine groepen. In het laatste jaar is de stagebegeleiding zelfs individueel.

Ben je sociaalvoelend en contactvaardig en ben je bereid je te engageren om anderen te helpen, dan is de bachelor Sociaal Werk de opleiding voor jou.

Toekomstmogelijkheden

Met de erkende titel "Maatschappelijk Assistent" kun je in tal van sectoren terecht. Afgestudeerden gaan onder andere aan de slag bij:

  • Centra voor Algemeen Maatschappelijk Werk;
  • Ziekenhuizen en psychiatrische instellingen;
  • Scholen en centra voor leerlingenbegeleiding;
  • Culturele centra;
  • Culturele raden;
  • Vakbonden;
  • Sociaal-juridische diensten van grote organisaties;
  • Overheidsdiensten zoals RVA en VDAB.

Na deze bachelor kun je via een schakelprogramma beginnen aan masteropleidingen in de sociologie, politieke wetenschappen, criminologie en sociale-agogiek.

Toelatingsvoorwaarden

Voor deze opleiding gelden de normale toelatingsvoorwaarden. Er wordt geen specifieke vooropleiding verwacht.

Voor deze opleiding bestaat een aangepast traject waardoor je je werken en studeren kunt combineren.

Aan studenten die elders al een diploma of credits hebben behaald verleent de EhB vrijstellingen op basis van EVC-EVK-procedure. Zo kan je een individueel studietraject volgen. Behaalde je al credits aan de Vrije Universiteit Brussel, dan kan je onmiddellijk nagaan of je vrijstellingen krijgt. Studeerde je aan een andere universiteit? Neem dan zeker contact op met de trajectbegeleider van de opleiding die je wil aanvatten. Hij zal samen met jou nagaan of je in aanmerking komt voor vrijstellingen.

Programma

De bachelor Sociaal Werk loopt van september tot einde juni en omvat 180 studiepunten.

Gedurende de hele opleiding loop je zeven maanden stage in sociale of culturele organisaties. Daarbij werken de opleiding en de stage-instellingen nauw samen. Zo wordt je voortgang nauwlettend opgevolgd en kom je regelmatig voor besprekingen naar school.

Je hebt als maatschappelijk assistent een degelijke theoretische bagage nodig. Daarom krijg je een reeks vakken die je leren hoe de mens en de samenleving functioneert, zoals recht, sociologie, psychologie en pedagogie. Die vakken situeren zich vooral in het eerste jaar. In de volgende studiejaren leer je omgaan met sociale vragen en problemen waarmee je als maatschappelijk assistent wordt geconfronteerd. Zo leer je sociale methodieken aan als individueel maatschappelijk werk, systeemdenken, vormingswerk en groepswerk. Je krijgt ook heel wat informatie en kennis over hoe de sociale sector functioneert, wat belangrijke wetten zijn en hoe het overheidsbeleid tot stand komt.

Daarnaast werk je vanaf het eerste jaar al aan je communicatieve vaardigheden. We besteden aandacht aan algemene dingen zoals samenwerken, vergaderen, naar elkaar leren luisteren en correct observeren.

Tot slot werk je tijdens je studie aan concrete projecten. Zo onderzoek je hoe organisaties een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van een bepaald probleem. In het laatste jaar voer je in opdracht van een instelling een project uit. Zo kan het zijn dat je een vormingspakket opstelt of dat je onderzoekt hoe een OCMW haar dienstverlening naar ouderen toe kan verbeteren.

Meer informatie over specifieke vakken vind je in de opleidingsonderdelenfiches.

In het derde jaar kun je in stage lopen in het buitenland. Zo kun je bijvoorbeeld samen met kansarmen een toneelvoorstelling organiseren of in Den Haag of werken met straatkinderen in Ecuador.

Om de overstap van middelbaar naar hoger onderwijs te vergemakkelijken helpt een gespecialiseerde dienst voor studie- en trajectbegeleiding je bij al je problemen.

Kosten

Voor deze opleiding gelden de normale studiegelden.

Inschrijven

Je schrijft je in van juni tot en met augustus bij het studentensecretariaat van het departement. Tijdens de infodagen kan men zich voorlopig inschrijven. Inschrijvingsprocedure.

 

 

Meer informatie: 
<p><a href="http://ehbrief.ehb.be/nieuwsbericht/diploma-sociaal-werk-ehb-dan-bezit-je-kritische-zin-en-massa-s-stielkennis">Lees het interview naar aanleiding van de accreditatie van de opleiding Sociaal Werk</a><br /><br /><a href="http://www.erasmushogeschool.be/sites/www2.ehb.be/files/brochures14/sociaal_werk.pdf">Brochure</a><br /><a href="/infodagen"> Infodagen</a><a href="http://www.campusdansaert.be/nl/contact-dansaert"><br />Contact opnemen met departement</a><br /> </p><a href="http://www.erasmushogeschool.be/sites/www2.ehb.be/files/brochures14/sociaal_werk.pdf"></a> <p><img src="http://www.erasmushogeschool.be/sites/www2.ehb.be/files/logo-nvao-small.gif" alt="Logo NVAO"></p>
Opleidingscode: 
ISPBASW