Bachelor Pedagogie van het Jonge Kind

Naam volgens hoger onderwijsregister: 
Bachelor Pedagogie van het Jonge Kind
Locatie: 

De driejarige bachelor Pedagogie van het Jonge Kind stoomt jonge mensen klaar om aan de slag te gaan in het werkveld van de voor-, na- en buitenschoolse kinderopvang.

In deze boeiende omgeving is er een duidelijke nood aan personeel dat gespecialiseerd is in de pedagogische omkadering en de begeleiding van kinderen. Als bachelor Pedagogie van het Jonge Kind ben je daarin een centrale schakel.

Unieke opleiding

Pedagogie van het Jonge Kind, is de enige opleiding die een brede basisvorming aanbiedt in het werken met jonge kinderen (0-12 jaar!), hun gezinnen en de medewerkers in de kinderopvang. De opleiding is grensverleggend omdat ze voorbereidt op een nieuwe functie binnen de kinderopvang.

Vakdeskundige - coach - leidinggevende

Je wordt een echte deskundige op het vlak van opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning van kinderen. De theorie wordt onmiddellijk gekoppeld aan de praktijk. ‘Hoe kan ik de intellectuele, talige, emotionele, sociale, moreel artistieke en fysieke talenten van kinderen ontwikkelen’ is de kernvraag die de nieuwe bachelor zich telkens weer stelt. Je wordt niet alleen een opvoedingsexpert en –deskundige, maar je leert ook hoe je die kennis kan overbrengen naar kindbegeleiders. Je leert hoe je hen kan coachen, hoe je programma’s kan opzetten, hoe je contacten kan leggen met ouders en verenigingen, hoe je kan netwerken en duidelijk communiceren. Je wordt met andere woorden klaargestoomd om verschillende taken tegelijk te vervullen: van leidinggevende tot coach, van plannen en roosteren tot het uitwerken van een pedagogisch beleid op de werkvloer.

Een job met zeer veel toekomst

Met het stijgend aantal geboortes en met meer ouders aan het werk, neemt de vraag naar kinderopvangplaatsen, en dus meer personeel, toe. Niet alleen met betrekking tot de plaatsen, maar ook de vraag naar kwaliteitsvolle kinderopvang.

En dit laatste is van groot belang om betere ontwikkelingskansen aan kinderen te geven. Als bachelor in de Pedagogie van het Jonge Kind kan je het verschil maken als het gaat om kwaliteit van de kinderopvang.

Programma: drie pijlers

Het opvangen en begeleiden van het jonge kind en zijn gezin:
Hier ligt de nadruk op het ondersteunen van de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind. Door een rijke opvangomgeving te creëren met een rijk aanbod uitgaande van observatie van de verschillende leefwerelden en ontwikkelingsbehoeften. Daarnaast wordt ook veel belang gehecht aan de ondersteuning en erkenning van de plaats en de verantwoordelijkheid van de ouders, met respect voor de diversiteit tussen gezinnen.

Het coachen van medewerkers:
De vakken binnen deze groep bieden je de vaardigheid om inzichten inzake opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind te vertalen op het niveau van de  kindbegeleider. Een combinatie van efficiënt organiseren, slim ondernemen en zorgvuldig omgaan met personeel, kinderen en hun ouders… Dit met het oog op het ontwikkelen van een gemeenschappelijk sociaal pedagogisch project van de voorziening. Hierbij leer je hoe je op een motiverende en inspirerende manier kan samenwerken met de gezinnen en de medewerkers van je team bij het uitbouwen van een aangepast pedagogisch aanbod voor kinderen en gezinnen.

Het pedagogisch management:
Het accent ligt hier op het praktisch leidinggeven, het uittekenen van het pedagogisch beleid en het waarborgen van de pedagogische kwaliteit van de voorziening.

Toelatingsvoorwaarden

Voor deze opleiding gelden de normale toelatingsvoorwaarden. Een speciale vooropleiding is niet vereist, maar een brede interesse, een goede taalbeheersing en, vooral, de bereidheid om de mouwen op te stropen zijn extra troeven. Aan studenten die reeds elders een diploma of credits hebben behaald, verleent de EhB vrijstellingen op basis van elders verworven kwalificaties. Zo kun je een individueel studietraject volgen.

Kosten

Voor deze opleiding gelden de normale studiegelden.

Inschrijven

Je schrijft je in tijdens de infodagen of vanaf juni bij het studentensecretariaat van het departement (check eerst de zomersluiting). Voor deze opleiding geldt de normale inschrijvingsprocedure.

Meer informatie: 
<p> <a href="http://lerarenopleiding.ehb.be/lo/contact">Contact</a><br /> <a href="http://www.erasmushogeschool.be/sites/www2.ehb.be/files/brochures14/pedagogie_jonge_kind.pdf">Brochure<br /></a><br /> <a href="/infodagen">Infodagen</a> </p>
Opleidingscode: 
LOPBAPJK
ID Opleiding: 
892