Proefdierkunde

Naam volgens hoger onderwijsregister: 
Proefdierkunde voor Biotechnici Categorie B
Locatie: 

In de bij- en nascholing Proefdierkunde verdiep je je in het hoe en waarom van dierproeven en leer je de wettelijke verplichtingen en mogelijke alternatieven kennen. Je maakt ook kennis met methoden om het welzijn van de betrokken dieren te optimaliseren.

De opleiding omvat een aantal hoor- en werkcolleges over de achtergrond, de ethische aspecten en de techniek van de proefdierkunde. Daarnaast komen tijdens het practicum anatomie en chirurgische technieken aan bod.

De bij- en nascholing Proefdierkunde is conform het Koninklijk Besluit en wetgeving KB 29 mei 2013, de opleiding wordt geaccrediteerd door de bevoegde FOD  dat een vorming verplicht als je met proefdieren werkt en niet voldoet aan de cursusvoorwaarden of geen vijf jaar beroepservaring kan voorleggen. De vorming is ook in overeenstemming met de voorschriften van de Federation of European Laboratory Animal Science Associations en wordt erkend door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Leefmilieu en Veiligheid Voedselketen, dienst Dierenwelzijn en CITES.

Het departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel verzorgt deze cursus samen met de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel.

Toelatingsvoorwaarden

De cursus Proefdierkunde richt zich tot personen die met proefdieren werken.

Het aantal deelnemers is beperkt tot twintig.

Attest

Na het succesvol afleggen van het schriftelijk examen ontvang je het attest 'Proefdierkunde voor Biotechnici Categorie B'.

Programma

De vorming start op 22 september 2014 tot 21 november 2014 met afwisselend één of twee halve dagen les per week. Het examen vindt plaats in december 2014. Bekijk het binnenkort het volledige programma voor 2014-15.


De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Inleiding en doel van de proefdierkunde, historiek en huidige evolutie, wetgeving en reglementering
 • Ethiek en dierproeven
 • Zoötechniek en de verschillende soorten proefdieren
 • Hygiëne, microbiologisch kwaliteitsbeheer, zoönosen, allergieën, veiligheid personeel, afvalbeheer
 • Practicum: anatomie en chirurgische technieken: asepsie en hechttechnieken
 • Opvolging, verzorging, huisvesting, voeding, omgevingsverrijking en transport van proefdieren
 • Genetische standaardisatie en kwaliteitsbewaking
 • Anaesthesie, analgesie en post-operatieve zorg
 • Rondleiding en bezoek aan het centraal animalarium van de VUB en workshop manipulaties, injectietechnieken, bloedafname, anaesthesie en rondleiding dienst medische beeldvorming (ICMIC)
 • Experimentele technieken deel 1
 • Euthanasie, alternatieven voor dierproeven, experimental design en validatie van proeven
 • Examen

Kosten

De vorming kost 350 euro. In dit bedrag zijn de handouts en andere studiematerialen verrekend. In de opleiding wordt het handboek Proefdieren en dierproeven van Van Zutphen, Baumans en Beynen (Uitgeverij Bunge) gebruikt. Dit handboek kost 70 euro, maar is niet verplicht.

Je kan gebruik maken van Opleidingscheques van de VDAB.

Inschrijven

Je kan je vanaf eind april via onderstaande link inschrijven.  Lees hier de betalingsvoorwaarden.

Inschrijven

Meer informatie: 
<a href="mailto:els.plas@ehb.be">Els Plas - docent</a> <li><a href="http://www.ehb.be/plus/contact">Contactformulier EhB+</a> </ul>
ID Opleiding: 
494
BijlageGrootte
Proefdierkunde - programma 2013 - 2014 Corr EW.pdf74.16 KB
Datum: 
22 september 2014