Bachelor na bachelor Zorgmanagement

Naam volgens hoger onderwijsregister: 
Bachelor in het Zorgmanagement
Locatie: 

De banaba (bachelor na bachelor) Zorgmanagement is een opleiding in leidinggeven voor professionals in de gezondheidszorg die op termijn willen doorgroeien naar een functie als hoofdverpleegkundige of leidinggevende. Het gaat hier bijvoorbeeld om ziekenhuizen, bejaardentehuizen, thuiszorg, de psychiatrische sector en RVT’s. Als toekomstig leidinggevende verwerf je in deze banaba voldoende competenties om accuraat te kunnen inspelen op de constante veranderingen in de gezondheidszorg.

De wet verplicht trouwens dat iedere leidinggevende van een verpleegafdeling of een verzorgingsteam, een verpleegkundige of vroedvrouw is, die een opleiding Zorgmanagement heeft gevolgd.

De Erasmushogeschool Brussel (EhB) verzorgt deze banaba samen met de Vlaamse Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Kaderpersoneel. Samen staan zij garant voor een kwalitatief hoogstaande opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Je kunt deelnemen aan deze banaba als je een vooropleiding hebt als verpleegkundige, vroedvrouw, medisch beeldvormer, ergotherapeut, maatschappelijk assistent, diëtist of kinesist.

Toekomstmogelijkheden

Met de opleiding Zorgmanagement kun je als verpleegkundige of vroedvrouw leiding geven aan een verpleegafdeling of verzorgingsteam in onder andere ziekenhuizen, bejaardentehuizen, thuiszorg en de psychiatrische sector.

 

Programma

De banaba Zorgmanagement is gespreid over twee academiejaren en telt in totaal 60 studiepunten. Het kan gecombineerd worden met een job.

De leidraad voor de banaba Zorgmanagement is het EFQM-model (European Foundation for Quality Management). Dit model is gebaseerd op de principes van integrale kwaliteitszorg en geeft inzicht en samenhang tussen de belangrijkste aandachtsgebieden van een organisatie, te weten:

 • Leiderschap
 • Beleid en strategie
 • Management van medewerkers
 • Middelenmanagement
 • Management van processen
 • Eindresultaten
 • Waardering door de klanten
 • Waardering door de medewerkers 
 • Waardering door de maatschappij

De opleiding behandelt deze gebieden in tien modules:

 1. Onderzoeksmethoden
 2. Management en beleid van zorg
 3. Management en gezondheidsbevordering
 4. Organisatie van de gezondheidszorg
 5. Managementstage
 6. Human Resources Manangement
 7. Beleidsontwikkelingen in de gezondheidszorg
 8. Communicatievaardigheden voor leidinggevenden
 9. Kwaliteits- en datamanagement     
 10. Afstudeerproject gericht op zorgmanagement

Uitgebreide beschrijving van de banaba Zorgmanagement met details over alle modules (pdf, 1,16 MB).

Kosten

Deze opleiding is gespreid over twee jaren en kost 481 euro per academiejaar. Je kunt met opleidingscheques betalen.

Inschrijven

Inschrijvingsformulier.

Na je inschrijving ontvang je een factuur ter betaling. Het inschrijvingsgeld moet gestort worden voor aanvang van de cursus. Educatief verlof kan dan worden aangevraagd.

Annulering van je inschrijving kan uitsluitend schriftelijk en is slechts mogelijk tot twee weken voor het begin van de cursus. Daarna moet je het volledige inschrijvingsgeld betalen.

Meer informatie: 
<a href="/sites/www2.ehb.be/files/Brochure banaba Zorgmanagement 2011.pdf">Uitgebreide beschrijving van de BanaBa Zorgmanagement met details over alle modules (pdf, 1,16 MB).</a><br /><br />Sandra Blommaerts, <a href="mailto:sandra.blommaerts@ehb.be">sandra.blommaerts@ehb.be</a><br /><br /><a href="http://gezondheidszorg.ehb.be/" id="yzca" title="Departement">Departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur</a><a href="http://www.vbvk.be/" id="xocg" title="Vlaamse Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Kaderpersoneel"><br />Vlaamse Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Kaderpersoneel</a><a href="http://www.efqm.org"><br />European Foundation for Quality Management</a>
Opleidingscode: 
KGBNBZORGM