Verzekering BA: wat houdt het in?

Korte beschrijving: 
Extra pagina bij aanvraag verzekering BA SOVEhB via webform

Een verzekering "Burgerlijke aansprakelijk" beschermt je tegen schade aan derden, d.w.z. dat jouw activiteit schade bezorgt aan anderen. Ongevallen (b.v. verstuikte voet, wonde, ...) vallen ook onder deze verzekering. Deze verzekering dekt geen huur (b.v. geluidsinstallatie of licht, huur bestelwagen, ...). Hier kan je eventueel een "all risk" verzekering afsluiten, maar weet dat deze voor huur van b.v. audiovisuele installaties heel duur zijn. Het is belangrijk om gehuurde zaken steeds te behandelen alsof het je eigen materiaal was.