Master Vertalen

Naam volgens hoger onderwijsregister: 
Master in het vertalen
Departement: 

Deze opleiding integreert vanaf het academiejaar 2013-2014 in de Vrije Universiteit Brussel. Alle informatie (brochures, ECTS-fiches,...) over deze integrerende opleiding op de website van Erasmushogeschool Brussel slaat nog op het academiejaar 2012-2013. Heb je vragen over de toekomst van onze academische hogeschoolopleidingen? Een antwoord lees je in onze lijst veelgestelde vragen.

De eenjarige masteropleiding Vertalen van het departement Toegepaste Taalkunde sluit rechtstreeks aan op de academische bachelor Toegepaste Taalkunde.

Als vertaler breng je de betekenis van teksten en documenten nauwgezet van de ene in de andere taal over. Je gebruikt daarbij verschillende informatiebronnen zoals woordenboeken, terminologielijsten, internetsites, naslagwerken, vakboeken en -bladen en gegevensbanken. Naast een goede talenkennis beschik je als vertlaerer ook over kennis van terminologiebeheer en vertaalsoftware.

Het departement biedt vijf talen aan: Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans.

Binnen de master Vertalen kun je je specialiseren in localisatie, in ondertiteling of in een derde vreemde taal.

Bij lokalisatie past een vertaler een product (meestal software of websites) volledig aan, aan de taal, cultuur en markt van de doelgroep. Dit omvat meer dan louter vertalen. Als vertaler in spe leer je werken met professionele lokalisatiesoftware en krijg je de kans om stage te lopen bij gerenommeerde bedrijven.

Bij ondertiteling leer je weer te geven wat er bedoeld wordt en daarvoor beschik je over een minimale ruimte (twee voettitels en maximum zes seconden). Het departement beschikt over de nieuwste ondertitelingsapparatuur waarmee je deze bijzondere vertaaltechniek onder de knie krijgt.
De kennis van een derde vreemde taal geeft je een meerwaarde. Door de internationalisering van bedrijven zijn er namelijk steeds meer meertalige medewerkers nodig.

Je studeert op de Campus Etterbeek waar ook de VUB zich bevindt, met alle denkbare faciliteiten voor studenten en met nieuwe tolkenlokalen. Dankzij de nabijheid van de instellingen van de Europese Unie bevind je je in een echt internationale en veeltalige stad die ideaal is voor aanstaande vertalers.

Toekomstmogelijkheden 

Afgestudeerde vertalers gaan werken in bedrijven, bij justitie, in nationale en internationale instellingen, openbare diensten, social profitorganisaties, uitzendbureaus en vertaalbureaus. Als meertalige communicatiespecialist vinden vertalers ook werk bij banken, verzekeringsmaatschappijen, de media, reisbureaus en uitgeverijen. De zelfstandige tolk werkt vaak ook als abstract writer, copy writer of corrector. Met de komst van de commerciële televisie in het Vlaamse medialandschap kende het ondertitelen een ware explosie. Heel wat afgestudeerden werken als ondertitelaar voor de VRT of voor ondertitelingsbedrijven. Het departement organiseert ook diverse interessante postgraduaten en bij- en nascholingen voor vertalers.

Studenten Erasmushogeschool BrusselToelatingsvoorwaarden

Studenten met de graad van academische bachelor in de Toegepaste Taalkunde hebben direct toegang tot de master Vertalen. Je kunt ook instromen met de graad van academische bachelor uit een ander studiedomein, na het volgen van een voorbereidingsprogramma van 60 studiepunten. Instromen kan ook met de graad van professionele bachelor in Communicatiemanagement, Office management of Lerarenopleiding Secundair Onderwijs (vreemde talen) na het volgen van een schakelprogramma.

Programma

De master Vertalen kent de volgende vakken:

  • Theoretisch referentiekader en onderzoeksmethodologie
  • Nederlands en keuzevak
  • Voorbereiding op de beroepspraktijk
  • Vertaalateliers
  • Masterproef
  • Stage

Alle details vind je in de opleidingsonderdelenfiches.

Kosten

Voor deze opleiding gelden de normale studiegelden. We bieden je een volledige computerinfrastructuur aan, die je ook buiten de lessen om kunt gebruiken. De belangrijkste woordenboeken kunnen elektronisch geraadpleegd worden.

Inschrijven

Voor deze opleiding geldt de normale inschrijvingsprocedure.

Brochure

Meer informatie over deze en andere boeiende opleidingen aan het departement Toegepaste Taalkunde vind je ook in de brochure die je hieronder in pdf-formaat kan downloaden.

Meer informatie: 
Uitgebreide informatie over de <a href="http://taalkunde.ehb.be/nl/opleidingen/vertalen" title="Uitgebreide informatie over de master Vertalen vind je op de website van het departement Toegepaste Taalkunde." id="l505">master Vertalen</a> op de website van Toegepaste Taalkunde <a href="http://infodagen/" title="Infodagen" id="z3.j"><br />Infodagen</a><br />taalkunde@ehb.be<a href="http://ttk.ehb.be/" title="Toegepaste Taalkunde" id="xlz2"><br /></a>Website departement <a href="http://ttk.ehb.be/" title="Toegepaste Taalkunde" id="xlz2">Toegepaste Taalkunde</a> <a href="http://ehb.be/brochures/" title="Brochure Toegepaste Taalkunde" id="y2-:"><br />Brochure</a> <p><a href="http://www.erasmushogeschool.be/de-integratie-van-academische-hogeschoolopleidingen">De toekomst van onze academische hogeschoolopleidingen</a></p> <p><img src="http://www.erasmushogeschool.be/sites/www2.ehb.be/files/logo-nvao-small.gif" alt="Logo NVAO"></p>
Opleidingscode: 
JTMASVERT