Master Tolken

Naam volgens hoger onderwijsregister: 
Master in het tolken
Departement: 

Deze opleiding integreert vanaf het academiejaar 2013-2014 in de Vrije Universiteit Brussel. Alle informatie (brochures, ECTS-fiches,...) over deze integrerende opleiding op de website van Erasmushogeschool Brussel slaat nog op het academiejaar 2012-2013. Heb je vragen over de toekomst van onze academische hogeschoolopleidingen? Een antwoord lees je in onze lijst veelgestelde vragen.

De eenjarige masteropleiding Tolken wordt georganiseerd door het departement Toegepaste Taalkunde en sluit rechtstreeks aan op de academische bachelor Toegepaste Taalkunde.

Een tolk is een taalbemiddelaar die de communicatie tussen verschillende betrokken partijen vlot doet verlopen. Dit gebeurt bij bedrijven, overheidsinstellingen of gewoon tussen privépersonen.

Traditioneel maakt men onderscheid tussen twee soorten tolken :

  • Consecutief tolken: de tolk vertaalt na de spreker.
  • Simultaan tolken: de tolk vertaalt gelijktijdig met de spreker. De tolk zit dan in de cabine, beluistert de spreker en stuurt gelijktijdig via de microfoon de vertaling naar de toehoorders.

Onderzoek speelt een steeds grotere rol in de opleiding. Je leert tijdens de opleiding de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en de verschillende onderzoeksthema’s kennen die momenteel leven binnen de tolkenwereld. Het betreft met name neurolinguïstiek en toegepast linguïstisch onderzoek evenals studies over aspecten van multiculturele communicatie.
Ter afsluiting van de opleiding schrijf je een masterproef.

De realiteit van het toekomstig werkmilieu wordt niet uit het oog verloren. Je wordt daar als aspirant-tolk op voorbereid door een cursus deontologie (over gedragsregels). Ook leer je hoe je te vestigen als zelfstandige, maak je kennis met het werkveld en breng je een bezoek aan de EU-instellingen.

Tijdens een stage ga je tolken voor de non-profit sector en tot slot maak je kennis met de internationale tolkenvereniging AIIC.

Studenten Erasmushogeschool BrusselJe studeert op de Campus Etterbeek waar ook de VUB zich bevindt, met alle denkbare faciliteiten voor studenten en met nieuwe tolkenlokalen.

De ligging in Brussel is uniek en wordt volop uitgebuit: dankzij de instellingen van de Europese Unie bevind je je in een echt internationale en veeltalige stad die ideaal is voor aanstaande tolken.

Toekomstmogelijkheden

De markt wordt gekenmerkt door een stijgende vraag naar tolken die naar een sterke vreemde taal als het Frans, Engels of Duits kunnen vertalen.

Afgestudeerde tolken gaan werken in bedrijven, bij justitie, in nationale en internationale instellingen, openbare diensten en non-profitorganisaties. Zij doen dit in loondienst binnen tolkdiensten, als zelfstandige (bedrijfsleider van een tolkenbureau) en als freelance tolk (rechtstreeks of via een tolkenbureau).

Als meertalige communicatiespecialist vinden tolken ook werk bij banken, verzekeringsmaatschappijen, de media, reisbureaus en uitgeverijen. De zelfstandige tolk werkt vaak ook als abstract writer, copy writer of corrector.
 
Het departement organiseert ook diverse interessante postgraduaten en bij- en nascholingen voor tolken.

Toelatingsvoorwaarden

Studenten met de graad van academische bachelor Toegepaste Taalkunde hebben direct toegang tot de master Tolken.

Je kan ook instromen met de graad van academische bachelor uit een ander studiedomein, na het volgen van een voorbereidingsprogramma van 60 studiepunten. Het voorbereidingsprogramma is afhankelijk van het voorliggend diploma. Instromen kan ook met de graad van professionele bachelor Communicatiemanagement, Office management of Lerarenopleiding Secundair Onderwijs (vreemde talen) na het volgen van een schakelprogramma.

Programma

De volgende vakken mag je verwachten in de master Tolken:

    * Consecutief tolken
    * Interculturele bemiddeling
    * Interne en externe communicatie
    * Keuzevak Toegepaste Taalkunde en VUB
    * Multilinguale en interculturele communicatie
    * Simultaan tolken
          o Debattolken, fluistertolken en gesprekstolken
          o Gerechtstolken, Sociaal tolken
    * Studie van vaktaal en terminologie
    * Tekst- en discouranalyse
    * Tolktechnieken en deontologie
    * Tolkwetenschap en tolktechnologie
    * Vertalen van het blad

Kosten

Voor deze opleiding gelden de normale studiegelden. We bieden je een volledige computerinfrastructuur aan, die je ook buiten de lessen om kan gebruiken. De belangrijkste woordenboeken kunnen elektronisch geraadpleegd worden.

Inschrijven

Voor deze opleiding geldt de normale inschrijvingsprocedure.

Brochure

Meer informatie over deze en andere boeiende opleidingen aan het departement Toegepaste Taalkunde vind je ook in de brochure die je hieronder in pdf-formaat kan downloaden.

Meer informatie: 
<p><a href="http://taalkunde.ehb.be/nl/opleidingen/toegepastetaalkunde">Bachelor in de toegepaste taalkunde</a> op de website van het departement<a href="/brochures"><br />Brochure</a><br /><a href="/infodagen"> Infodagen</a><br />taalkunde@ehb.be<br /> http://taalkunde.ehb.be</p> <p><a href="http://www.erasmushogeschool.be/de-integratie-van-academische-hogeschoolopleidingen">De toekomst van onze academische hogeschoolopleidingen</a></p> <p><img src="http://www.erasmushogeschool.be/sites/www2.ehb.be/files/logo-nvao-small.gif" alt="Logo NVAO"></p>
Opleidingscode: 
JTMASTOLK