Studentenkringen

De studentenkringen schilderen het studentikoze luik van het studentenleven. Zij organiseren studentenfuiven, cantussen en allerlei ander studentikoos vertier. Iedereen kan lid worden of zelfs tot het praesidium toetreden. Je kan je ook laten dopen, maar dat is geenszins een voorwaarde om aan de activiteiten te kunnen deelnemen.

Je hebt studentenverenigingen per departement of studierichting, de departementale kringen, en per regio, de regionale kringen. Ze worden overkoepeld door het BSK , het Brussels Senioren Konvent. Alle info vind je op www.brusselsseniorenkonvent.be: de site van jouw kring & alle activiteiten en fuiven.

Een overzicht van de kringen:

 • BSK, de overkoepeling
 • Commin@, Communicatie & Sociaal-Agogisch werk
 • HOT, Hotel-Toerisme
 • Iverto, Toegepaste Taalkunde
 • Manu Juvanta, Gezondheidszorg
 • Normalia, lerarenopleiding
 • Technica, Industriële Wetenschappen en Technologie
 • Vilvordia, Landschaps- en tuinarchitectuur & Milieuzorg
 • 't VAT, kring voor studentenfolklore
 • Moeder Gevaar, kring van de studenten rond Simonis
 • Polytechnic aka Popo, kring van de KMS
 • Omega, kring van de KMS
 • Woltje, kring voor Brusselse folklore