Bachelor Secundair Onderwijs

Naam volgens hoger onderwijsregister: 
Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
Locatie: 

 De driejarige bachelor Secundair Onderwijs van het departement Onderwijs & Pedagogie leidt je op tot leerkracht voor het middelbaar onderwijs. Kiezen voor de bachelor Secundair Onderwijs aan de Erasmushogeschool Bussel (EhB) is een keuze met toekomst, want er is een tekort aan leerkrachten. Met het diploma Bachelor Secundair Onderwijs heb je de bevoegdheid om les te geven in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs en in de derde en vierde graad van het beroepsonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het deeltijds onderwijs. Ook kun je ermee aan de slag als GOK-leerkracht (Gelijke Onderwijs Kansen) of als zorgleerkracht.

Toelatingsvoorwaarden

Voor deze opleiding gelden de normale toelatingsvoorwaarden. Indien je reeds over een diploma Bachelor in het Kleuter Onderwijs en/of Bachelor in het Lager Onderwijs beschikt, kan je genieten van een aangepast traject.

Aan studenten die elders al een diploma of credits hebben behaald verleent de EhB vrijstellingen op basis van EVC-EVK-procedure. Zo kan je een individueel studietraject volgen. Behaalde je al credits aan de Vrije Universiteit Brussel en kies je aan de EhB voor een opleiding lichamelijke opvoeding, dan kan je onmiddellijk nagaan of je vrijstellingen krijgt. Studeerde je aan een andere universiteit of wil je andere vakken volgen? Neem dan zeker contact op met de trajectbegeleider van de opleiding die je wil aanvatten. Hij zal samen met jou nagaan of je in aanmerking komt voor vrijstellingen.

Studenten Erasmushogeschool BrusselToekomstmogelijkheden

In Vlaanderen en Brussel is er een grote behoefte aan leerkrachten voor het Secundair Onderwijs, dus je vindt met dit diploma zeer snel werk.

Met het diploma Bachelor Secundair Onderwijs heb je de bevoegdheid om les te geven in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs en in de derde en vierde graad van het beroepsonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het deeltijds onderwijs.

De EhB organiseert ook diverse interessante postgraduaten en bij- en nascholingen voor leerkrachten.

Programma

Studenten halen onderwijsbevoegdheid in twee vakken waarin je dan les mag geven.

Binnen de opleiding kun je een onderwijsbevoegdheid behalen voor twee van de volgende vakken: lichamelijke opvoeding, wiskunde, Nederlands, aardrijkskunde, bio-esthetiek, biologie, informatica, handel-burotica, economie, niet-confessionele zedenleer, islamitische godsdienst, Engels, bewegingsrecreatie, lichamelijke opvoeding, Frans, geschiedenis en haartooi.

Enkele opleidingsonderdelen uit het eerste deeltraject zijn:

  • Algemene onderwijscompetenties
  • Ondersteuning en communicatie
  • Taalvaardigheid
  • Onderwijstechnologie
  • Communicatie en expressie
  • Beroepsspecifieke vaardigheden en attitudes
  • Twee vakken te kiezen uit lichamelijke opvoeding, wiskunde, Nederlands, aardrijkskunde, bio-esthetiek, biologie, informatica, handel-burotica, economie, niet-confessionele zedenleer, islamitische godsdienst, Engels, bewegingsrecreatie, Frans, geschiedenis, haartooi

In het derde jaar van je studie kun je kiezen voor een stage bij onze Europese partnerinstellingen in Hongarije, Verenigd Konkrijk en Finalnd. Ook stages in Gambia en Senegal behoren tot de mogelijkheden.

Het departement Campus Jette biedt alle studenten aanvullende begeleiding aan. In het eerste jaar hebben studenten een coach ter beschikking om te helpen met de studie of praktische problemen. Ook biedt het departement aanvullende cursussen Nederlands aan. Tot slot is er de mogelijkheid om via het project Talenttraining aan het begin of halverwege het eerste jaar over te stappen van een voltijds naar een deeltijds traject. In de vrijgekomen tijd krijgen studenten dan extra taalbegeleiding, studievaardigheden en basiskennis van de gekozen onderwijsvakken.

Kosten

Voor deze opleiding gelden de normale studiegelden.

Inschrijven

Je schrijft je in tijdens de infodagen of vanaf juni bij het studentensecretariaat van het departement (check eerst de zomersluiting). Voor deze opleiding geldt de normale inschrijvingsprocedure.

 

Meer informatie: 
<span class="naam"><p><a href="http://lerarenopleiding.ehb.be/lo/contact">Contact</a><br /> <a href="http://www.erasmushogeschool.be/sites/www2.ehb.be/files/brochures14/secundair_onderwijs.pdf">Brochure<br /></a><a href="http://lerarenopleiding.ehb.be/leraar-secundair-onderwijs">Bachelor Secundair Onderwijs</a><a href="http://www.erasmushogeschool.be/sites/www2.ehb.be/files/brochures14/secundair_onderwijs.pdf"><br /></a><a href="/infodagen">Infodagen</a> </p></span> <p><img src="http://www.erasmushogeschool.be/sites/www2.ehb.be/files/logo-nvao-small.gif" alt="Logo NVAO"></p>
Opleidingscode: 
LOPBASOND2