Referentieverpleegkundige Diabetes

Locatie: 

Diabetes is een chronische ziekte die wereldwijd voorkomt. Volgens de WHO neemt het aantal personen met diabetes toe. Bijgevolg wordt een grote groep zorgverleners geconfronteerd met deze problematiek. In deze bij- en nascholing verwerf je de nodige competenties om binnen je eigen dienst of instelling mee te bouwen aan kwalitatieve diabeteszorg.

De vorming wordt georganiseerd in samenwerking met de diabeteskliniek van het UZ Brussel en het Diabetes Research Centrum van de Vrije Universiteit Brussel.

Toelatingsvoorwaarden

De opleiding Referentieverpleegkundige Diabetes richt zich tot alle verpleegkundigen die met diabetici werken en zich verder wensen te verdiepen in dit thema. Je kan aan deze opleiding deelnemen als je een diploma in de Verpleegkunde (gradueerde Verpleegkundige, bachelor in de Verpleegkunde of  gebrevetteerde Verpleegkundige) hebt.
 
Het maximaal aantal deelnemers is beperkt tot dertig.

Attest

Na het slagen voor het schriftelijk examen op de laatste lesdag, ontvang je een attest van slagen 'Nascholing Referentieverpleegkundige Diabetes'. Dit attest voldoet aan de voorwaarden om de bijzondere beroepsbekwaamheid diabetologie te verwerven via de overhangsmaatregelen zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 20 februari 2012.

Indien je niet deelneemt aan het examen ontvang je een attest van aanwezigheid.

Programma


De opleiding gaat door op vrijdag en start op vrijdag 3 oktober 2014 om 9u30 en wordt gespreid over 12 vrijdagen.   Het lesrooster vind je binnenkort hier terug.


De bij- en nascholing is ingedeeld in drie domeinen

  • verpleegkundige wetenschappen
  • biomedische wetenschappen
  • sociale- en menswetenschappen  

Onder andere de fysiologie, behandeling, zorg en educatie van diabetes komen aan bod. Ook complicaties bij diabetes worden behandeld.

Kosten

De prijs van deze opleiding bedraagt 500 euro.  In dit bedrag is het cususmateriaal inbegrepen. Het cursusmateriaal wordt online beschikbaar gemaakt.

Je kan gebruik maken van Opleidingscheques van de VDAB.

Inschrijven

Je kan vanaf eind april via onderstaande link inschrijven. Lees hier de betalingsvoorwaarden.

Inschrijven

Meer informatie: 
<ul> <li><a href="mailto:jo.lamberts@ehb.be">Jo Lamberts - docent</a></li> <li><a href="http://www.ehb.be/plus/contact">Contactformulier EhB+</a> </ul>
ID Opleiding: 
489
Datum: 
3 oktober 2014