Referentieverpleegkundige in de Ziekenhuishygiëne (Zorginfectiebeheersing)

Locatie: 

Als verpleegkundige weet je dat de zorgsector veel aandacht besteedt aan ziekenhuishygiëne. Infectiepreventie, preventie van kruisinfecties, beheersing van infecties en infectieoverdracht zijn een prioriteit geworden, niet alleen binnen de ziekenhuizen maar ook in de zorgsector. In hun strijd tegen multiresistente bacteriën schakelen ziekhuizen steeds vaker referentieverpleegkundigen in als contactpersonen tussen de verpleegeenheid en het team ziekenhuishygiëne. In de begeleidende omzendbrief van het vernieuwde Koninklijk Besluit in verband met ziekenhuishygiëne, die in 2007 verscheen, worden ziekenhuizen trouwens aangemoedigd om gespecialiseerde referentieverpleegkundigen in te schakelen.

Met deze bij- en nascholing kan je als Referentieverpleegkundige in de Ziekenhuishygiëne of Zorginfectiebeheersing aan de slag.

De opleiding wordt georganiseerd door de Erasmushogeschool Brussel in samenwerking met de Vlaamse Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Kaderpersoneel (VBVK).

Toelatingsvoorwaarden

De bij- en nascholing Referentieverpleegkundige in de Ziekenhuishygiëne richt zich tot verpleegkundigen. Om de opleiding te starten, moet je houder zijn van het diploma bachelor, gegradueerde of gebrevetteerde Verpleegkundige.

Attest

Na het succesvol beëindigen van de opleiding ontvang je een attest van slagen.

Programma

De opleiding gaat door op volgende donderdagen:  12 februari,  12 maart, 26 maart en 23 april 2015 telkens van 9u00 tot 13u en van 13u30 tot 17u30 op Campus Jette.

Het programma bestaat uit negen modules:

 • Module 1: Basisbegrippen microbiologie - nosocomiale infecties
 • Module 2: Epidemiologie-Registratie zorginfecties
 • Module 3: Wettelijk kader ziekenhuishygiëne taak van de referentieverpleegkundige
  handhygiëne-kwaliteitscontrole 
 • Module 4: Standaardvoorzorgsmaatregelen, bijkomende voorzorgsmaatregelen
  MRSA en andere multiresistente kiemen
 • Module 5: Preventie zorginfecties
  Verzameling en verwerking van medisch afval. Preventie prik-en spatongevallen
 • Module 6: Hygiënisch reinigen patiëntenkamers
  Reinigen en ontsmetten van oppervlakken en materialen
  Reinigen, ontsmetten en steriliseren van materiaal
 • Module 7: Voeding en infectiepreventie HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - Bewaring en distributie van sondevoeding
  Infectiepreventie bij verbouwingen, schimmelinfecties, beheersing Legionella
 • Module 8: Omgaan met weerstand en verandering. Motiveren van medewerkers.
 • Module 9: Praktijkopdracht

Kosten

De cursus kost 230 euro. In dit bedrag is het cursusmateriaal en broodjeslunch inbegrepen.  Je kan maximum 250 euro met opleidingscheques betalen.

Inschrijven

Je kan vanaf eind april via onderstaande link inschrijven. Lees hier de betalingsvoorwaarden.

Inschrijven

Meer informatie: 
<li><a href="http://www.ehb.be/plus/contact">Contactformulier EhB+</a> </ul> <li><a href="http://www.vbvk.be">VBVK</a> </ul>
Opleidingscode: 
KGNARVPKZ
ID Opleiding: 
496
Datum: 
12 februari 2014