Jobdienst

Een studentenjob zoeken via ... JOS

Het jobstudentensysteem (JOS) biedt studenten toegang tot studentenjobaanbiedingen in gans Vlaanderen en Brussel.
Klik op de afbeelding om deze jobdatabank Vlaanderen te openen.

Josdatabank

Een studentenjob zoeken ... via de jobdatabank van VUB/EhB

  1. Surf naar onze jobdatabank
  2. Registreer je
    Hiervoor heb je je stamnummer van de Erasmushogeschool nodig. Je vindt dit op je studentenkaart.
  3. Zoek in de databank
  4. Als je een interessante jobaanbieding beet hebt, noteer dan het nummer van de job en neem contact op met Angelique ( angelique.roels@ehb.be, tel. 02/526.85.03). Zij verschaft je meer informatie over de job en vertelt je wat te doen.

Een studentenjob aanbieden ...

Werkgevers kunnen hun jobaanbiedingen rechtstreeks in de databank stoppen of via Angelique overmaken ( angelique.roels@ehb.be, tel. 02-526.85.03, fax. 02-527.08.15).

goede raad ...

Naast het aanbieden van studentenjobs, staat Stuvo EhB je ook bij met advies. Je kan de brochure van de jobdienst verkrijgen en al je vragen afvuren over contracten, belastingen, kinderbijslag, ...