Internationaal

Onze moderne maatschappij is per definitie internationaal. Grenzen vervagen, culturen vermengen. Dankzij het internet kan je online zo naar de andere kant van de wereld. Wie in Brussel rondloopt, ziet een klein beetje heel de wereld. Het echte internationale werk blijft echter nog altijd reizen voorbij je eigen bekende grenzen.

Als student heb je de kans om een verrijkende ervaring als uitwisselingsstudent aan te gaan. Allerlei beurzen stimuleren een internationale uitwisseling.Het is geen evidente, maar zeer mooie uitdaging.
Alle informatie over een buitenlandse ervaring vind je via het bureau Internationalisering van de Erasmushogeschool Brussel of je departementale coördinator. De rol van Stuvo EhB is ervoor te zorgen dat ook minder kapitaalkrachtige studenten deze internationale ervaring kunnen beleven. Ook voor een internationaal programma kan je dus aankloppen voor financiële steun. Stuvo EhB helpt op maat, d.w.z. op basis van een objectieve in- en uitgavenstudie. De kosten van jouw internationaal programma gelden als uitgave, de inkomsten van je uitwisselingsbeurs als inkomsten. Stuvo EhB werkt zoals altijd samen met jou het verschil weg. Dit aanbod geldt voor alle bestemmingen waarmee de Erasmushogeschool een samenwerking heeft.

Daarnaast organiseert Stuvo EhB onthaalactiviteiten voor buitenlandse studenten.