Topsport & Studie

Met 'Topsport & Studie' wil jouw hogeschool de combinatie van topsport en hogere studies mogelijk maken! Voor haar topsportprogramma werkt de Erasmushogeschool Brussel nauw samen met de Vrije Universiteit Brussel, die al ruim 15 jaar lang specifieke faciliteiten biedt aan topsporters.

Je kan via de centrale topsportcoördinator of via je departementale contactpersoon voor 'Topsport & Studie' een intakegesprek op jouw campus aanvragen.

Tijdens het intakegesprek met de departementale contactpersoon voor 'Topsport & Studie' wordt jouw situatie bekeken. Op basis hiervan worden een aantal mogelijkheden (zoals examenspreiding, toegestane afwezigheden en lesvervangende opdrachten) voorgesteld. Dat alles wordt in samenspraak met jou in een leertraject op maat gegoten.

Vergeet jouw statuut 'Topsport & Studie' niet elk academiejaar opnieuw aan te vragen!

Redelijke Voorzieningen | Studeren met een functiebeperking | Topsport & studie | Studentenvertegenwoordiging & Studie