Cultuur

Korte beschrijving: 
alle culturele en sociale initiatieven

Cultuur is een brede term. Onder cultuur verstaan we de volledige sociaal-culturele werking van Stuvo EhB:

 • cultuurbeleving,
  cultuur in haar stricte zin: film, theater, muziek, ... zowel met de grote als de meer toegankelijke "C"
 • sociale initiatieven en evenementen,
  ontmoetingsactiviteiten, een gezellige "meer dan enkel studie" omgeving
 • studentencultuur,
  alles wat typisch student is
 • stadsverkenning,
  Brussel in al haar facetten, leer je studentenstad kennen!

Rits Café  gratis CJP-kaart  cultuurwaardebonnen  Dag van de Student  Rockrace / Deejaycontest  student expo  Kultuurkaffee en GalerY'  De Markten  Koninklijk Conservatorium Brussel