Voorschot op de studietoelage

In het begin van het academiejaar komen er heel wat kosten op je af. Indien de uitbetaling van je studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap te lang op zich laat wachten, kan je via Stuvo EhB een voorschot aanvragen. Dat geldt als een renteloze lening tot de toelage gestort is.
Maak hiervoor een afspraak met
onze medewerkers.