Verminderd inschrijvingsgeld

automatisch voor beursstudenten, een optie voor wie de toelage is kwijtgespeeld

Beursstudenten en bijna-beursstudenten genieten sowieso verminderd inschrijvingsgeld. Wie bij de inschrijving dit statuut nog niet kon aantonen en volledig inschrijvingsgeld betaalde, krijgt het restbedrag teruggestort. Een aparte aanvraag is overbodig.

Studenten die echter, op basis van studievoorwaarden, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap mislopen, kunnen via Stuvo EhB verminderd inschrijvingsgeld bij de Erasmushogeschool aanvragen:

  • de beursstudent die zijn jokerkrediet al heeft opgebruikt
  • de beursstudent die geen studiefinancieringskrediet meer heeft voor de Vlaamse Gemeenschap
  • de bijna-beursstudent die zijn jaar overdoet

Deze studenten moeten wél een aparte aanvraag indienen. Het aanvraagformulier vind je op deze site bij de downloads, bij Stuvo EhB of op het studentensecretariaat.

De volgende studenten vallen helaas uit de boot:

  • Banaba in het onderwijs: specifieke onderwijsbehoeften, afstudeerrichting Buitengewoon onderwijs
  • Banaba in het Zorgmanagement
  • Manama in de Symfonische muziek

Neem contact op met een Stuvo-medewerker