Management, Media & Maatschappij

Bachelor Idea & Innovation Management

Welkom, de wereld wacht op jou

De wereld verandert. Snel. Alsmaar sneller. Het is tijd om de dingen anders te gaan bekijken. Om oplossingen te zoeken voor nieuwe uitdagingen. We hebben nood aan denkers en doeners die bedrijven en organisaties een nieuwe richting in durven duwen. Die verandering aansturen. Iets voor jou?

Bachelor Toerisme- & Recreatiemanagement

Als je een carrière wil in de reisindustrie of de toeristisch-recreatieve sector, dan is de opleiding Toerisme- & Recreatiemanagement zeker iets voor jou. De driejarige professionele bachelor Toerisme- & Recreatiemanagement van het departement Campus Dansaert is een veelzijdige opleiding die je voorbereidt op een boeiende functie in deze sectoren.

Bachelor Sociaal Werk

Sociaal Werk met afstudeerrichting Sociaal Cultureel Werk, Algemeen Maatschappelijk Werk en Maatschappelijke Advisering

De driejarige bachelor Sociaal Werk leidt je op tot een maatschappelijk assistent. 

In de huidige complexe samenleving vervult de maatschappelijk assistent een belangrijke rol als brug tussen mens en maatschappij. Als maatschappelijk assistent help je individuen en/of groepen bij het oplossen van hun problemen of bij hun verdere ontplooiing.

Bachelor Journalistiek

In een steeds complexere samenleving spelen de media meer dan ooit een cruciale rol. Radio, televisie, dagbladen en magazines, maar ook nieuwe, multimediale informatiekanalen beperken zich al lang niet meer tot berichtgeving. Het worden actieve factoren die mee het wereldgebeuren bepalen. In die crossmediale omgeving vervult de journalist een sleutelfunctie.

Bachelor Hotelmanagement

De driejarige professionele bachelor Hotelmanagement van het departement Campus Dansaert is een veelzijdige en creatieve opleiding die je optimaal voorbereidt op een loopbaan in de hospitalitysector (hotels, restaurants, catering, event management, clubs enzovoorts). In deze opleiding leer je de aangereikte theoretische en conceptuele inzichten voortdurend toe te passen in de praktijk.

Bachelor Communicatiemanagement

De driejarige professionele bachelor Communicatiemanagement leidt je op tot een veelzijdige communicatiespecialist. De opleiding wordt verzorgd door het departement Management, Media & Maatschappij van de Erasmushogeschool Brussel (EhB).

Zowel in de persoonlijke als de professionele levenssfeer zijn communicatievaardigheden van cruciaal belang. Een job in de sector van Communicatiemanagement is bovendien bijzonder gevarieerd en uitdagend. De EhB bereidt je hier maximaal op voor.

Master Toerisme

De Erasmushogeschool Brussel biedt in samenwerking met een aantal Vlaamse hogescholen en universiteiten de master Toerisme aan. De opleiding wordt gecoördineerd door de Katholieke Universiteit Leuven. De lessen vinden ook daar plaats.

Inhoud syndiceren