Gezondheid en maatschappij

Palliatieve Zorg

Het postgraduaat Palliatieve Zorg is een opleiding voor professionals in de gezondheidszorg die inzicht en vaardigheden willen verwerven in de palliatieve zorg.

Datum: 
11 september 2014

Bachelor na bachelor Zorgmanagement

De banaba (bachelor na bachelor) Zorgmanagement is een opleiding in leidinggeven voor professionals in de gezondheidszorg die op termijn willen doorgroeien naar een functie als hoofdverpleegkundige of leidinggevende. Het gaat hier bijvoorbeeld om ziekenhuizen, bejaardentehuizen, thuiszorg, de psychiatrische sector en RVT’s. Als toekomstig leidinggevende verwerf je in deze banaba voldoende competenties om accuraat te kunnen inspelen op de constante veranderingen in de gezondheidszorg.

Proefdierkunde

In de bij- en nascholing Proefdierkunde verdiep je je in het hoe en waarom van dierproeven en leer je de wettelijke verplichtingen en mogelijke alternatieven kennen. Je maakt ook kennis met methoden om het welzijn van de betrokken dieren te optimaliseren.

De opleiding omvat een aantal hoor- en werkcolleges over de achtergrond, de ethische aspecten en de techniek van de proefdierkunde. Daarnaast komen tijdens het practicum anatomie en chirurgische technieken aan bod.

Datum: 
22 september 2014

Referentieverpleegkundige Diabetes

Diabetes is een chronische ziekte die wereldwijd voorkomt. Volgens de WHO neemt het aantal personen met diabetes toe. Bijgevolg wordt een grote groep zorgverleners geconfronteerd met deze problematiek. In deze bij- en nascholing verwerf je de nodige competenties om binnen je eigen dienst of instelling mee te bouwen aan kwalitatieve diabeteszorg.

De vorming wordt georganiseerd in samenwerking met de diabeteskliniek van het UZ Brussel en het Diabetes Research Centrum van de Vrije Universiteit Brussel.

Datum: 
3 oktober 2014

Referentieverpleegkundige in de Ziekenhuishygiëne (Zorginfectiebeheersing)

Als verpleegkundige weet je dat de zorgsector veel aandacht besteedt aan ziekenhuishygiëne. Infectiepreventie, preventie van kruisinfecties, beheersing van infecties en infectieoverdracht zijn een prioriteit geworden, niet alleen binnen de ziekenhuizen maar ook in de zorgsector. In hun strijd tegen multiresistente bacteriën schakelen ziekhuizen steeds vaker referentieverpleegkundigen in als contactpersonen tussen de verpleegeenheid en het team ziekenhuishygiëne.

Datum: 
12 februari 2014
Inhoud syndiceren