Diversiteit

Studeren met een functiebeperking

Heb je een motorische beperking, auditieve beperking, visuele beperking, chronische ziekte, psychiatrische beperking, meervoudige beperking of leerstoornis? Dan kom je in aanmerking voor het statuut 'studeren met een functiebeperking'.

Je kan via de zorgcoördinator van Stuvo EhB of via je departementale contactpersoon voor 'Studeren met een Functiebeperking' een intakegesprek op jouw campus aanvragen.

Redelijke Voorzieningen

 

In de Erasmushogeschool hoort iedereen erbij. Daarom vinden jouw hogeschool en Stuvo EhB het belangrijk dat elk individueel verhaal gehoord kan worden, ook dat van jou!

Welkom zoals je bent

Elke student heeft zijn talenten en beperkingen, overtuiging en emoties, achtergrond en persoonlijkheid. In de Erasmushogeschool hoort iedereen erbij. Ook jij!
Diversiteit is het kernwoord van de vrije geest van onze hogeschool en Brussel.

Studeren is niet evident voor iedereen. Stuvo EhB schenkt speciale aandacht aan wie het niet gemakkelijk heeft. Het zet zich in om studeren voor iedereen mogelijk te maken: financieel, mentaal, lichamelijk, ... en hiervoor werken we nauw samen met de hogeschool.

Diversiteit op de EhB

Stuvo EhB staat voor ... kansen bieden.

Naast materiële, financiële en mentale steun willen we dat je lekker jezelf kan zijn en je thuis voelt op onze hogeschool.
Studeren moet haalbaar zijn voor iedereen.
Talenten moet je kunnen ontplooien.

Een open klimaat is een start. Via een aantal concrete projecten, willen we mogelijkheden creëren.
Hiervoor werken we nauw samen met alle geledingen van de Erasmushogeschool.

Inhoud syndiceren