Centen voor studenten

De Jobdienst

Een studentenjob zoeken via ... JOS

Het jobstudentensysteem (JOS) biedt studenten toegang tot studentenjobaanbiedingen in gans Vlaanderen en Brussel.
Klik op de afbeelding om deze jobdatabank Vlaanderen te openen.

Jos-databank

Een studentenjob zoeken ... via de jobdatabank van VUB/EhB

Verminderd inschrijvingsgeld

automatisch voor beursstudenten, een optie voor wie de toelage is kwijtgespeeld

Beursstudenten en bijna-beursstudenten genieten sowieso verminderd inschrijvingsgeld. Wie bij de inschrijving dit statuut nog niet kon aantonen en volledig inschrijvingsgeld betaalde, krijgt het restbedrag teruggestort. Een aparte aanvraag is overbodig.

Studenten die echter, op basis van studievoorwaarden, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap mislopen, kunnen via Stuvo EhB verminderd inschrijvingsgeld bij de Erasmushogeschool aanvragen:

Renteloze studielening

op korte en lange termijn

Om je tijdelijk uit de nood te helpen, kan je bij Stuvo EhB een renteloze lening aanvragen. Het kan een goed alternatief zijn, indien je niet in aanmerking komt voor een toelage.

Financiële steun

wanneer je studentenbegroting niet meer rond geraakt

Inschrijvingsgeld, boeken, cursussen, studiereizen, het abonnement op het openbaar vervoer, de huur van je kot, ... soms swingen de kosten de pan uit. Zit je met een lege portemonnee? Krijg je het gat in je studentenbegroting niet dicht?

studiefinanciering

Neem contact op met Stuvo EhB.

Beursberekening

Elke student kan door een medewerker van Stuvo EhB een beursberekening laten uitvoeren.

De Stuvomedewerker zal op basis van jouw gegevens een schatting maken van de studietoelage waar je recht op hebt.

Zorg zeker voor volgende documenten:

Voorschot op de studietoelage

In het begin van het academiejaar komen er heel wat kosten op je af. Indien de uitbetaling van je studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap te lang op zich laat wachten, kan je via Stuvo EhB een voorschot aanvragen. Dat geldt als een renteloze lening tot de toelage gestort is.
Maak hiervoor een afspraak met
onze medewerkers.

Studiefinanciering van Stuvo EhB

Voor elke EhB-student die zijn studies niet kan betalen

Stuvo EhB dicht de laatste financiële bressen.
Al wie zijn studies niet kan betalen, kan bij Stuvo EhB aankloppen voor financiële steun.
Je kan een toelage krijgen om de huurprijs van je kot of je abonnement op het openbaar vervoer te verzachten.

Hiervoor maak je een afspraak met onze medewerkers. Zij vertellen je wat je moet meebrengen en verder moet doen.

Inhoud syndiceren