Rits | School of Arts

Een boodschap van de Studentenvertegenwoordigers

Video

Stijn De Bock, de voorzitter van de studentenraad van de Erasmushogeschool Brussel en Ischa Lambrechts, de voorzitter van de studentenraad van de VUB.

Verzekering BA: wat houdt het in?

Korte beschrijving: 
Extra pagina bij aanvraag verzekering BA SOVEhB via webform

Een verzekering "Burgerlijke aansprakelijk" beschermt je tegen schade aan derden, d.w.z. dat jouw activiteit schade bezorgt aan anderen. Ongevallen (b.v. verstuikte voet, wonde, ...) vallen ook onder deze verzekering. Deze verzekering dekt geen huur (b.v. geluidsinstallatie of licht, huur bestelwagen, ...). Hier kan je eventueel een "all risk" verzekering afsluiten, maar weet dat deze voor huur van b.v. audiovisuele installaties heel duur zijn. Het is belangrijk om gehuurde zaken steeds te behandelen alsof het je eigen materiaal was.

 

Verzekering BA: wat doen bij schade of ongeval?

Korte beschrijving: 
Extra pagina bij aanvraag verzekering BA SOVEhB via webform

Wat doen bij schade of ongeval?

Het is belangrijk om zo spoedig mogelijk de schade of het ongeval te melden. De feiten moeten immers door de verzekering quasi onmiddellijk vastgesteld worden.
Contacteer Dirk Boeraeve, stafmedewerker financiën en administratie, dirkdb@sovehb.be, 02/504.78.91. Hij zal je papieren bezorgen en zich bezighouden met de opvolging van het dossier.

Stuur hem een mail met Ben in cc.

 

 

Erkenning en subsidies

Korte beschrijving: 
hoe kunnen studentenorganisaties subsidies ontvangen van Stuvo EhB?

Aanvraag tot erkenning indienen

Studentenorganisaties kunnen een aanvraag tot erkenning door Stuvo EhB indienen en subsidies ontvangen.
Neem contact op met Evelien Aertssen, evelien.aertssen@ehb.be, 02/559 15 77
Om in aanmerking te komen, moet de studentenorganisatie:
- hoofdzakelijk bestaan uit studenten,
- haar activiteiten openstellen voor alle studenten van de Erasmushogeschool Brussel,
- actief zijn op sportief, cultureel, sociaal en/of academisch vlak,

XL Air

turn on the radio!

Oorverdovende radio en veel meer

XL Air is de studentenradio van de Erasmushogeschool en Vrije Universiteit Brussel. Het is in de eerste plaats een internetradio door studenten met focus op de student in Brussel, maar het is meer dan dat. XL Air is een megastrakke studentenkliek die actief meedraait in evenementen en ze zelf organiseert. Seef!

Studentenkringen

De studentenkringen schilderen het studentikoze luik van het studentenleven. Zij organiseren studentenfuiven, cantussen en allerlei ander studentikoos vertier. Iedereen kan lid worden of zelfs tot het praesidium toetreden. Je kan je ook laten dopen, maar dat is geenszins een voorwaarde om aan de activiteiten te kunnen deelnemen.

Studentenraad

Korte beschrijving: 
studentenraad in de Stuvo EhB-Site

 

Studenten hebben heel wat te zeggen in het beleid van de hogeschool en Stuvo EhB. Studenten kunnen zelf zeggen welk onderwijs ze willen, zelf thema's aankaarten, zelf zeggen wat wij als Stuvo EhB voor hen kunnen doen. Hiervoor zijn er studentenvertegenwoordigers nodig. Wil jij je stem lenen voor het studentenbelang in je opleiding, op je departement of in de hogeschool?

 

Inhoud syndiceren